Testvéreink! 

Tudatjuk, hogy özv. Császár Lászlóné temetési istentisztelete 2020.12.29. kedden 13:00 órakor lesz, baptista temetőnkben.
Hordozzuk továbbra is imádságainkban a hozzátartozókat.

Tudatjuk, hogy Ponyiczki Mihályné testvérnő temetés időpontja: 2019. január 4. péntek 13:00 óra.
Helye Ócsai Baptista Temető sírkert.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 74 éves korában Ponyiczki Mihályné Ida testvérnő elhunyt.
Temetés időpontjáról időben adunk értesítést!
 
Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk a család és hozzátartozók számára!

Szuperhős tábor 2018 aug 6-10.
Minden nap 8 és 15 óra között.

Milyen tulajdonságai vannak egy szuperhősnek? 
Hétköznapi emberekből lehetnek-e hősök? 
Ki az aki valóban megmentette a világot?
A szuperhős táborban mindenre válasz kapsz!

Jelentkezés június 30-tól:
http://www.baptistatabor.hu/

Nagy örömmel imádkoztunk Lelóczki Mózesért és Veszeli Vencelért akiket szüleik először hoztak el megszületésük után a gyülekezetbe. 

2016. december első szombatján, ünnepi istentiszteleten történt Vass Zoltán Arnold testvér lelkipásztorrá avatása.

November hónapban két újszülöttért kértünk áldást a gyülekezet előtt. 

2016. október 16.-án vasárnap délután fogadtuk a Szegedi Baptista Gyülekezet szolgáló csoportját Balogh Barnabás lelkipásztoruk vezetésével.

2016. szeptember utolsó vasárnapján tartottuk éves hálaadó napunkat.

1926. június 6-án született a Fejér megyei Tordason. Nagyapja volt az első baptista hívő a faluban.

Egyik gyülekezeti tagunk kezdeményezésére, 2016. szeptember 3-án szombaton megtartottuk a környékbeli házicsoportok első találkozóját.

2016.Július 17.-én vasárnap délelőtt a borongós idő ellenére szív melengető istentiszteleti alkalomra készült gyülekeztetünk. Három fehérruhás állt a hullámsírba kifejezve ezzel Krisztus mellett hozott döntésüket és elkötelezettségüket. 

A Magyarországi Gedeon Társaság tagjait üdvözölhettük gyülekezetünkben 2016. június 12.-én vasárnap délelőtt.

Jim Hendricks zongoraművész, professzor volt a vendégünk 2016. június 5.-én vasárnap délután.

2016. május 29.-én vasárnap újból az éneklésé volt a fő szerep a délutáni Istentiszteletünkön. 

2016. május utolsó vasárnapján, a délelőtti istentiszteleten köszöntöttük Pátkai Imre presbiter testvért és feleségét Kánai Rebekát ötvenedik házassági évfordulójuk alkalmából. 

2016.május 8.-án vendégeink voltak a Magyarországi Baptista Akadémia hallgatói Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor, tanár vezetésével. 

Fodor Viktor és Tőtös Hajnalka Isten előtt történt házassági szövetségkötésének lehettünk tanúi 2016. április 30.-án az Ócsai Református Műemléktemplomban. 

Nagy örömmel imádkoztunk 2016. március 27.-én Györkös Natasáért, akit először hoztak el Isten Házába szülei.

Így örvendezhetett az egész gyülekezet 2016. március 6.-án vasárnap amikor Ponyiczki Ottó és Emília második gyermekéért-Gergőért imádkoztunk!

2016. február 28.-án a délelőtti istentiszteleten hallgattuk meg a Wol Élet Szava Magyarország Alapítvány küldötteinek szolgálatát.

A délelőtti istentiszteleten Horváth Lizát, második gyermeküket hozták el szülei, Róbert és Eszter, hogy imádkozzunk érte.

2015. december 25. Karácsony első napján iker gyermekpárért imádkozhattunk hálaadással.

November első vasárnapján részt vettünk Érmihályfalván egy zenenapon, ahol megfogalmazódott bennünk „milyen jó volna egy ilyen napot nálunk is tartani”. 

Különleges és kedves alkalomra került sor 2015. december 6.-án vasárnap, amikor a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió munkatársai és egykori fogvatartottak szolgáltak délután gyülekezetünkben. 

Advent első vasárnapján, 2015. november 29-én jeles ünnepély volt gyülekezetünkben. Meghívásunkat elfogadva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének tanszakos hallgatói nagyszerű zenei élményben részesítettek bennünket. 

Minden vasárnap kegyelem, amit együtt tölthetünk gyülekezetünkben, testvéri közösségben. Így volt ez 2015. november elsején is, mikor vendégek látogattak el hozzánk. 

 2015. november elsején vasárnap énekünnepély volt gyülekezetünkben. Ez alkalomból megemlékeztünk az 1913-ban megjelent Karénekesünkről.

Furulyazenekarunkat kísértük el néhányan gyülekezetünkből Balatonföldvárra, a helyi baptista gyülekezet meghívására november 8.-án vasárnap, ahol együtt testvéreinkkel hálaadó napon emlékeztünk Isten áldásaira.

2015. október 25. vasárnap délután imaházunkban együtt a református testvérekkel emlékeztünk és adtunk hálát reformáció ünnepén.

Nem túl nagy földrajzi távolságról tett látogatást a csepeli gyülekezet Ócsára 2015. október 11 vasárnap délután. Örültünk a kedves testvéri találkozásnak hallgatva a szolgálatok sorát. 

(2015 október 11-i igehírdetés - Horváth Zsolt)

2015. szeptember első vasárnapján, a délelőtti istentiszteleten Isten iránti hálával imádkozhattunk Denke Borkáért.

2015. július 12.-én az Ócsai Baptista Gyülekezetben egy nagyszerű zenei találkozó valósult meg. 

A gyülekezet örömére 2014. április 13.-án vasárnap délelőtti Istentiszteleten került sor Denke Dávid és Denkéné Papp Tímea harmadik gyermekének bemutatására.

Június 19.-én vasárnap délelőtt megmozdult a víz az imaház bemerítő medencéjében.
Ez alkalommal egyetlen hitvalló kérésének engedve készültünk a bemerítési istentiszteletre.

 

„Akik krisztusba keresztelkedtetek meg, krisztust öltöttétek magatokra” Gal. 3, 27 A fenti igevers vált valóra Ócsán, május 26.-án vasárnap délelőtti bemerítési istentiszteleten.
Három testvérünk merült a hullámsírba kifejezve ezzel azt a szilárd döntést, melyet megváltójukba
vetett hittel hoztak.

2015 Június 7.-én vasárnap délután öröm volt a mennyben és itt lent egy bűnös felett, mert megmozdulhatott a víz gyülekezetünkben.

2015. május első vasárnapján, Ifj. Nemeshegyi Zoltán és felesége Krisztina hozták el születése után először, negyedik gyermeküket, Bíborkát, hogy imádkozzunk értük.

Ócsán tartotta százhetvenedik országos közgyűlését a baptista egyház.
Közgyűlésünk helyszínét annak az egyházjogi eseménynek a 110 éves jubileuma hatá-rozta meg, amelynek nyomán 1905-ben az akkori államhatalom hivatalos keretek között ismerte el a baptisták magyarországi működését..

Lukács György kultuszminiszter intézkedése nyomán 1905-ben állami elismerésben részesültek a magyarországi baptisták. 110 évvel ezelőtt Ócsán tartották meg azt a közgyűlést, amelyen testvéreink megfogalmazták és elfogadták az addig is követett hitvallásukat és megszerkesztették az állami elismeréshez szükséges szervezeti és működési szabályzatot. Ezek a dokumentumok „Ócsai hitvallás” néven vonultak be a magyarországi baptisták történelmébe. 2015. április 24-én az ócsai baptista imaházban, jubileumi ünnepség keretében emlékeztünk meg erről a jelentős egyháztörténeti ese-ményről.

Kánai János testvérünk 1947 óta volt gyülekezetünk tagja. A gyülekezet számos szolgálatában vett részt, míg testi ereje engedte. 2003. évben a Kiskőrösi Szeretetházba költözött feleségével, ahol haláláig élt és szolgálta az Urat.

2014. október harmadik vasárnapján délelőtt négy testvérünk tett bizonyságot Isten és gyülekezet előtt arról, amit Isten lelke végzett életükben. Bemerítéssel pecsételve meg Jézus Krisztushoz való tartozásukat.

2014. május 25. vasárnap, gyermeknapon örültünk együtt Nagy Péterrel és feleségével, Bettivel, akik először hozták el második gyermeküket, Nagy Lénát a gyülekezetbe, hogy imádkozzunk érte.

2014. május 11.-én vasárnap délutáni istentiszteleten a vendég gyülekezetek tanítottak éneket a helyi gyülekezettel. Majd Horváth Zsolt lelkipásztor imával folytatta az alkalmat és köszöntötte a jelenlévőket.

In Medias Brass öttagú rézfúvós zenekar adott jótékonysági koncertet az ócsai Hajnalcsillag Baptista Óvoda javára, április 12. én az Ócsai Műemlék Református Templomban.

2014. március első vasárnapján, Tóth Benjámin és Király Renáta hozták el a gyülekezetbe első gyermeküket Tóth-Király Mátét, akiért Horváth Zsolt lelkipásztor imádkozott.

2013. szeptember 22.-én vasárnap délután két testvérnő bemerítése tette örömtelivé az istentiszteleti alkalmat Ócsán.

Az országos Pedagógus napot követő héten, 2013 június 7-re, az Ócsai Baptista Gyülekezet is meghívta a város aktív, nyugdíjas és GYES-en lévő pedagógusait a már hagyományosnak mondható köszöntő alkalmára.

2013. május 20. Pünkösdhétfő reggel gyülekezetünk apraja-nagyja, nagy izgalommal gyülekezett imaházunk épülete előtt.

2013. március 23.-án szombaton a helyi gyülekezet testvérisége és a meghívott vendégek alkották az ünneplő gyülekezetet Horváth Zsolt lelkipásztori szolgálatba való beiktatása alkalmából.

2012.Március 25.-én; Vasárnap délután az Ócsai Baptista Gyülekezetünkben ünnepélyes búcsút vettünk Nemeshegyi Zoltán lelkipásztorunktól, akinek több mint 11-éves közösségünkben végzett szolgálata ért véget nyugdíjba vonulásával.

Sütő László testvér 1940. október 4.-én született Szilágygoroszlón, hívő szülők gyermekeként. Az elemi iskola elvégzése után asztalos szakmát tanult, melyben nagy szorgalommal dolgozott.

Ünnepi zenés áhítatot tartottunk Liszt Ferenc és kortársai műveiből 2011. november 20-án vasárnap délután 17 órakor az ócsai baptista imaházban.

2011.szeptember 18-án vasárnap délután vendégünk volt a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet szolgáló csoportja Háló Gyula lelkipásztor testvér vezetésével.

Immár ötödik éve annak, hogy pedagógusnap táján, a helyi baptista gyülekezet vendégül látja városunk pedagógusait.

Újra ellátogattak hozzánk a Baptista Teológiai Akadémia hallgatói! Az ilyen alkalmak nagyon áldásosak, mert a vendégek délelőtt, és délután is szolgálnak, méghozzá elég változatosan.

Postacím

Ócsai Baptista Gyülekezet

2364 Ócsa
Kiss Ernő utca 14.

 

Támogatás

Megközelíthetőség

Email

Papp Barnabás (lelkipásztor):
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Németh Zsolt (diakónus, gyülekezetvezető):
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ifjúsági vezetők:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webmaster:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszámok

Papp Barnabás (lelkipásztor):
+36/20-886-1293

Németh Zsolt (diakónus, gyülekezetvezető):
+36/20-886-0307

JoomBall - Cookies

© 2020 Ócsai Baptista Gyülekezet.