Baptista bibliaismeret a gimnáziumban

A kamaszkor, vagy más néven pubertáskor olyan életszakasz, amikor az ember sokféle érzéssel, élethelyzettel kell, hogy szembesüljön. Számtalan döntés előtt áll, és egyáltalán nem mindegy, hogy azok milyen útra terelik a fiatal generációt! Kicsoda Isten? Hogyan kerülhetek vele kapcsolatba? Ki számomra Jézus Krisztus? Hol a helyem? Milyen kapcsolati rendszerek vannak a tinédzser életében? Hogyan kezeljem a konfliktusokat? Hogyan lehetek mások segítségére?  A gimnáziumi bibliaismereti órán többek között ezekre a fontos kérdésekre keressük a válaszokat a fiatalokkal együtt közösen a Szentírás tanulmányozásával. "Tankönyvünk" a Biblia. Óráink hasonlóan zajlanak, mint egy ifjúsági óra, kiegészítve terepgyakorlattal (pl: az ócsai lakóparkban tett látogatásunk), kiselőadásokra való felkészüléssel. Mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy kérdéseit feltegye, s arra választ kapjon. Vágyunk az, hogy a fiatalok életébe az Istennel való kapcsolat szoros legyen, beépüljön mindennapi életükbe, és ezáltal is a helyes életvezetés valósulhasson meg személyes életükben.